Hoe gaat de behandeling ?

Hoe gaat de behandeling ?

Tijdens de consulten worden uw klachten en problemen besproken en wordt zonodig lichamelijk onderzoek verricht. Van belang is alles dat van invloed is op de klachten zoals wanneer en waardoor de klacht ontstaan is, oude klachten, ziekten , uw psychische gesteldheid en uw gevoelens. Vandaar dat wij veel aan u vragen en de tijd nemen. Het eerste consult duurt ongeveer een uur; een vervolgconsult duurt ongeveer de helft van de tijd. Alle verschijnselen bij een ziekte worden gezien als belangrijk, als een uiting van een verstoorde balans in de gezondheid. Typerend voor de homeopathie is dat allerlei details van belang zijn. Die geven vaak de doorslag bij de keuze van het medicijn. We kunnen hier een vergelijking maken met het determineren van planten; daarbij zijn algemene kenmerken als groene bladeren niet van belang, terwijl de typische vorm van een bloem bepaalt welke plant het is.

Hoe lang duurt een behandeling ?
De duur van een behandeling hangt van vele factoren af. Kinderen reageren meestal sneller dan ouderen. Chronische ziekten vragen meer genezingstijd dan acute ziekten. Een tweede factor is de ‘’diepte’’ van de ziekte. Hartziekten zitten dieper dan een eenvoudige diarree, astma zit dieper dan eczeem. Hoe dieper een ziekte zit hoe langer een behandeling zal duren. Daarbij treedt vaak het verschijnsel op dat de diepe ziekte vervangen wordt door een oppervlakkige. Een depressie kan bijvoorbeeld tijdelijk overgaan in een maagklacht. Dat zijn vaak oude klachten die vroeger al eens bestaan hebben en onder invloed van het genezingsproces weer naar boven komen. Soms is dat aanleiding om daar weer een nieuw homeopatisch middel bij te zoeken, soms gaan de klachten vanzelf over in een volledige genezing. Op die manier kan de homeopatische behandeling meer het karakter van een proces krijgen. De ziekte wordt in de loop van zo’n proces steeds oppervlakkiger en minder belemmerend.

Tarieven:
Het eerste consult duurt ongeveer een uur en kost 138€. Een vervolgconsult duurt ongeveer de helft van de tijd en kost 76€.